Algemene Voorwaarden (oud)

1. Een eerste bestelling impliceert automatisch de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

2. Eventuele klachten dienen binnen vijf werkdagen na levering bij Care by Nature te zijn ingediend via het contactformulier. Care by Nature zal maximal binnen 2 weken na ontvangst van de klacht reageren.

3. Vanaf de tweede factuur zijn onze verkoopvoorwaarden onbetwistbaar omwille van het feit dat op de eerste factuur niet werd geprotesteerd.

4. De verkoopadviesprijs is inclusief 9% btw voor supplementen en inclusief 21% voor de Omega-3 Index Testkits.

5. Wanneer de betaling niet binnen gestelde tijd is voldaan (zie datum factuur), dan zal er op de onbetaalde bedragen een schadebedrag van 10% aan de factuur worden toegevoegd.

6. De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.

7. Onze leveringen worden met track & trace verstuurd. Mocht er toch iets mis gaan, laat het ons dan weten. We zorgen voor een passende oplossing.

8. Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle bij Care by Nature geplaatste bestellingen. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten van de klant, zijn alleen geldig wanneer expliciet schriftelijk bevestigd door Care by Nature.

9. De goederen blijven eigendom van de Care by Nature tot ontvangst van de volledige betaling.

10. Op de offertes, leveringen, bestellingen en overeenkomsten van Care by Nature is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.